Vrienden van de Spinners

Onderstaande personen/bedrijven steunen onze vereniging voor 50,- per jaar:

Aart Schurink

Chris Mulder
Hein Kers

Paul Gensen

Piet Daems
Wilfred Hanekamp

Een bijzondere gift was er onlangs van de weduwe van Carel Eijkelenkamp, Bep.

Zij verraste de Spinners zo'n 10 jaar na het overlijden van haar man en jarenlang lid van de Spinners (en de voorlopers daarvan: TTVE en VMI) met een gift van

€ 200.

 

Uw naam of bedrijf hier? Neem dan contact op met onze secretaris.